Organisatsioonidesse kuulumine

EESTI SPAALIIT 

Eesti Spaaliit ühendab endas 15 ravispaa- ja spaahotelli üle Eesti.

Eesti Spaaliit tegeleb kuurortravi hoidmise ja edendamisega nii Eestis kui väljaspool riigipiire. Liidu liikmed käivad ühiselt rahvusvahelistel turismimessidel ning avaldavad artikleid välismeedias. Üheskoos võetakse vastu välisdelegatsioone ning tehakse kõik selleks, et turistide arvukus Eesti spaades jätkuvalt kasvaks.

Lisainfot Eesti Spaaliidu kohta leiate www.estonianspas.eu

Tervis ravispaahotell kuulub Eesti Spaaliitu. Eesti Spa Liit ühendab endas 15 kuurortravi asutust üle Eesti.

ROHELINE VÕTI

Aprillis 2008. a. tunnustati Tervis ravispaahotelli rahvusvahelise keskkonnamärgise Roheline Võti diplomiga.

Keskkonnasäästlik mõtte- ja teguviis on ettevõtet saatnud juba varasemast.
Kvaliteetse teenuse üheks väljundiks on teenuse tervislikkuse propageerimine läbi keskkonnalase tegevuse. Väärtustades keskkonda, väärtustame ka inimest ja ühiskonda. 

Tervis ravispaahotelli keskkonnapoliitika eesmärgiks on hoida ja säilitada ümbruskonna loodust ja inimese tervist ning tegeleda terve elukeskkonna ja tervist tagava elulaadi propageerimise ja juurutamisega.

Vee ja elektrienergia säästlikumaks kasutamiseks on ettevõttes kasutusel spetsiaalsed ressursisäästlikud seadmed. Kasutatavad koristusvahendid ja muud olmekemikaalid on valitud Rohelise Võtme põhimõtetest lähtuvalt.

Tervise tütarettevõttele, spaa-hotell & veekeskusele Tervise Paradiis omistati Rohelise Võtme diplom 2006. aastal.

Roheline Võti on rahvusvaheline majutusettevõtetele mõeldud keskkonnamärgis, mis võeti esmakordselt kasutusele Taanis 1994. aastal. Eestis algatas selle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös EASi turismiarenduskeskusega 2001. aastal. Märgis on kasutusel kokku 9 riigis – lisaks Taanile ja Eestile ka Prantsusmaal, Gröönimaal, Leedus, Rootsis, Belgias, Hollandis ja Portugalis.

Rohelise Võtme printsiipidega saab tutvuda koduleheküljel www.green-key.org

MÄRK KINDLAST ARENGUST

Tervis osales Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammis, mida juhib EAS Turismiarenduskeskus.

Programmi eesmärk on tõsta Eesti kui reisisihi konkurentsivõimet turismitoodete ja -teenuste kvaliteedi tõstmise ja valiku laiendamise kaudu. Programm lähtub seisukohast, et iga turismiettevõte, kes on õigesti valinud oma sihtgrupi, suudab õige juhtimisega klientide ootustele vastata või neid ületada.
Kvaliteedi arendamisele pühendunud ja programmi edukalt rakendavaid ettevõtteid tunnustatakse diplomiga „Märk kindlast arengust“. See annab klientidele ja avalikkusele teada, et ettevõte on valmis oma klientide heaolu nimel järjepidevalt pingutama.