Sotsiaalne rehabilitatsioon

Tervis Spaa Grupp osutab sotsiaalset rehabilitatsiooni Tervis ravispaahotellis, Seedri 6, Pärnu.

Mis on sotsiaalne rehabilitatsioon?

Rehabilitatsiooniteenused jagunesid alates 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks. Sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kaudu võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenused

 • Rehabilitatsioonivajaduste hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (rehabilitatsiooniplaani koostamine)
 • Füsioterapeudi teenus
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • Kogemusnõustaja teenus
 • Psühholoogi teenus
 • Õe teenus
 • Arsti teenus
 • Ööpäevaringne majutus

AS Sanatoorium Tervis osutab sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust:

 • liikumis- ja liitpuudega lastele
 • üldsomaatiliste haigustega lastele
 • liikumispuudega täiskasvanutele
 • üldsomaatiliste haigustega täiskasvanutele
 • psüühikahäiretega täiskasvanutele

AS Sanatoorium Tervises pakutav sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus sisaldab:

 • Riiklikult finantseeritava rehabilitatsiooni majutusperioodi pikkus on 5 ööpäeva
 • Toitlustamine 3 korda päevas - omafinantseerimine 95 € perioodi kohta
 • Veekeskuse, ujumisbasseini ja saunade kasutamist

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenust?

 • Taotlege suunamisotsus sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele. Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti (SKA) osakonda ja täita taotlus. Taotluse vormi saab kõikidest elukohajärgsetest esindustest, samuti Sotsiaalkindlustusamet www.sotsiaalkindlustusamet.ee kodulehelt ning Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt www.sm.ee (rubriik sotsiaalhoolekanne, puuetega inimesed, rehabilitatsioon). Taotlemise kohta saab täpsemat informatsiooni kas Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16 106 või 6 121 360.
 • Registreerige suunamisotsus selle kättesaamisel ettenähtud aja jooksul Tervis ravispaahotellis, aadressil Seedri 6, Pärnu.
 • Tervis ravispaahotelli töötaja pakub Teile esimese vaba koha järjekorras.

Teadmiseks!
Rehabilitatsiooniteenus ei ole meditsiiniteenus, s.t. et

 • teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite
 • AS Sanatoorium Tervis ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi-ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad kliendil endal kaasas olema
 • teenus ei sisalda raviprotseduure (massaaž, soolaravi, mudaravi, parafiin-osokeriit jne)


Kontakt

Tel +372 447 9235
E-post: rehabilitatsioon@spa.ee
Postiaadress: Seedri 6, 80010 Pärnu

Lisainfo rehabilitatsiooniteenuse kohta:
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee