PARKIMINE

Tervis ravispaahotelli parkimise kord

Tervis ravispaahotelli territooriumi parkimisala on alates 01.05.2024 ööpäevaringselt tasuline!

Sõidukite parkimine Tervis ravispaahotelli teedel ja territooriumil on lubatud ainult Tervis ravispaahotelli klientidele.
Parkimine toimub vastavalt sõidukite parkimiseks ettenähtud parkimiskohtadele, paigaldatud liiklusmärkidele ja lisatahvlitele ning kehtestatud parkimistingimustele.

Saabumisel palume kindlasti kasutada parkimiskella, mis võimaldab teile piisava ajavaru auto andmete sisestamiseks parkimissüsteemi. Sissesõidu momendist on Tervis ravispaahotelli klientidele parkimiskella kasutamisel tasuta parkimise õigus 30 minutit.

Maksumäärad mootorsõiduki parkimise eest tasulise parkimise alas on järgmised:

Alates 1. maist kuni 31. augustini:     

5 tundi - 2 €
Ööbides 1-2 ööpäeva      10 € /periood
Ööbides 3–10 ööpäeva   20 € /periood

Alates 1. septembrist kuni 30. aprillini:       

5 tundi - 1 €
Ööbides 1-2 ööpäeva       5 € /periood
Ööbides 3–10 ööpäeva  15 € /periood

Parkimistasu maksmisest on vabastatud järgmised sõidukid:
bussid, operatiivsõidukid ja Tervis ravispaahotelli teenindavate firmade sõidukid.

Parkida on võimalik vabade kohtade olemasolul. Parkimiskohta ette broneerida ei ole võimalik.
Tasutud parkimine ei taga parkimiskohta terve hotellis viibimise aja jooksul, kui külastaja vahepeal lahkub hotelli parklast.

Oma sõiduki saate registreerida ja parkimisõiguse eest tasuda iseteenindusmakseterminalides 5 tunnise perioodi eest vahetult pärast parkimise alustamist tasulise parkimise alas. Parkimisperioodide liitmise võimalust iseteenindusmakseterminalides ei ole ja uue 5 tunnise parkimisperioodi saate osta peale kehtiva perioodi lõppemist.

Iseteenindusmakseterminalid on paigaldatud hotelli-, vabajakeskuse- ja polikliiniku fuajeesse ning neis on võimalik tasuda ainult kaardimaksega. Sularahas on võimalik tasuda parkimisõiguse eest Tervis ravispaahotelli kassades (v.a kauplus).
Hotelli majutuv klient ning konverentsi klient saab parkimisõiguse eest tasuda hotelli administraatori juures vastavalt majutusperioodi pikkusele ja parkimisprogrammis fikseeritakse vastav parkimisaja kestvus.
Tervis ravispaahotelli Spa & Sport spordiklubi klientidele, kellel on kehtiv perioodikaart, saavad parkimisõiguse spordiklubi iseteeninduskioskis auto registreerimisnumbri sisestades.

Maksu tasulise parkimise eest ei ole võimalik tasuda mobiiltelefoni vahendusel ja samuti ei kehti Pärnu linna parkimiskaardid!

Kehtestatud parkimistingimuste rikkumise eest, sh parkimistasu maksmata jätmise eest, on parkimiskontrolli teostaval EuroPark Estonia OÜ töötajal õigus määrata leppetrahv summas 60 €.

Parkla on valveta. Hotell ei vastuta auto ega autosse jäetud esemete eest.

Tervis ravispaahotell jätab endale õiguse muuta parkimise maksumäärasid.

NB! Alates 01.05.2024 muutub Pärnu linnas parkimiskorraldus ning hotelli ümbritsevatel tänavatel muutub parkimine tasuliseks.
Palume tutvuda Pärnu linnas kehtiva uue parkimiskorraldusega: https://visitparnu.com/parkimine-parnus/

Kaardile on märgitud Tervis ravispaahotelli parklad.