Dāvanu karšu lietošanas noteikumi

 • Dāvanu kartes par noteiktu summu var iegādāties Tervis ārstnieciskās spa viesnīcas reģistratūrā, atpūtas centra reģistratūrā, pasūtot pa e-pastu sales@spatervis.ee vai pa tālr. +372 447 9200.
 • Šo dāvanu karšu vērtība ir €10, €20, €30 un €60.
 • Dāvanu kartes par noteiktu summu var izmantot vienā vai vairākos kompleksa pakalpojumu punktos (spa un saunas centrā, viesnīcā, terapijas nodaļā, bāros un Loosi un Seedri veikalos).
 • Pakalpojumus, kas norādīti noteiktu pakalpojumu dāvanu kartēs, var izmantot atkarībā no pieejamajiem laikiem/vietām.
 • Dāvanu karšu vērtību nevar saņemt naudā.
 • Nozaudētas vai bojātas dāvanu kartes nevar mainīt vai apmainīt pret naudu. Ar bojātām dāvanu kartēm nevar norēķināties par pakalpojumiem.
 • Dāvanu kartes par noteiktu summu ir derīgas vienu gadu no izsniegšanas dienas. Pēc derīguma termiņa beigām ar dāvanu kartēm vairs nevar norēķināties par precēm vai pakalpojumiem.
 • Noteiktiem pakalpojumiem paredzēto dāvanu karšu derīguma termiņš norādīts dāvanu kartes priekšpusē. Dāvanu kartē norādītos pakalpojumus var izmantot jebkurā laikā dāvanu kartes derīguma termiņa laikā.
 • Dāvanu kartes nevar iegādāties ar citu dāvanu karti.
 • Ja iegādāto preču un pakalpojumu cena ir zemāka par dāvanu kartes nominālvērtību, starpība netiek kompensēta.
 • Dāvanu karšu kopēšana jebkādā veidā ir aizliegta.
 • Tervis ārstnieciskā spa viesnīca patur sev tiesības pārbaudīt dāvanu kartes un konfiscēt visas viltotās dāvanu kartes.
Visas tiesības uz Tervis ārstnieciskās spa viesnīcas dāvanu kartēm pieder AS Sanatoorium Tervis.