Tervis Spaa Gruppin tietosuojaseloste

Tervis Spaa Grupp arvostaa yksityisyyttä ja haluaa säilyttää asiakkaiden luovuttamia henkilötietoja turvallisesti. Otamme huomioon voimassa olevan lainsäädännön ja asetukset ja teemme parhaamme, jotta henkilötietosi olisivat suojattuja nyt ja tulevaisuudessa.

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja keräämme asiakkaistamme ja mitä näillä tiedoilla teemme. Pyydämme lukemaan selosteen läpi ennen verkkosivujen käyttöä ja edellytämme, että ellet hyväksy tietosuojaehtojamme, lopetat verkkosivujemme käytön. Verkkosivuinamme käsitämme seuraavia osoitteita:

Nämä tietosuojaehdot koskevat Tervis Spaa Gruppin yrityksiä:

 • Sanatoorium Tervis AS
 • Tervise Paradiis OÜ

TERVIS SPAA GRUPPIN KERÄÄMÄT TIEDOT

 • Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus
 • Yhteystiedot: kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Matkustajailmoituksen sisältämät tiedot: kansalaisuus, asiakkaan kanssa majoittuvan puolison ja alaikäisen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus, majoituspalvelun tarjoamisen aika. Lisäksi voidaan tarvita vielä seuraavia tietoja: matkustusasiakirjan tyyppi, numero ja myöntäjämaa.

* Matkustajailmoitukseen liittyvien tietojen keräämisestä on säädetty matkailulaissa

 • Luottokortin tiedot: esim. kortin numero, omistajan nimi ja kortin voimassaoloaika
 • Turvakameroiden tallennukset: vieraillessanne hotellissamme alueilla, joissa käytetään turvallisuustarkoituksessa valvontakameroita
 • Sähköisten kulkukorttien tiedot: liikkuessanne hotellissamme sellaisten alueiden läpi, joissa käytetään turvallisuuden ja vapaan pääsyn rajoituksen tarkoituksessa sähköisiä kulkukortteja
 • Henkilökohtaisten mieltymysten tiedot: esimerkiksi ostettuihin tuotteisiin, hoitoihin, ruokailuihin ja valittuihin paketteihin ja majoitukseen liittyvät tiedot
 • Terveydentilaan liittyvät tiedot: hoitopalveluiden tai hoitopakettien osalta saatamme tarvita lisätietoja terveydentilastasi.

KUINKA KERÄÄMME NÄITÄ TIETOJA?

Yleensä saamme nämä tiedot suoraan sinulta, kun:

 • teet palveluistamme kyselyn puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujen kautta
 • varaat tai ostat palvelujamme puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujen kautta
 • varaat, ostat tai käytät palvelujamme hotellissa oleskelun aikana.

Voimme saada tietojasi myös yhteystyökumppaneiltamme, joilta olet tilannut yritykseemme liittyviä palveluita.

MITEN KÄYTÄMME SAAMIAMME TIETOJA?

Käytämme tietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • tilaamiesi palveluiden tarjoamiseksi
 • lainsäädännössä säädettyjen velvoitteiden suorittamiseksi
 • turvallisuuden hallinnoimiseen
 • yleisiin liiketaloudellisiin tarkoituksiin.

Esimerkiksi:

 • Henkilötiedot, jotta voisimme tarjota palveluja henkilölle, joka on sen tilannut tai jolle se on tilattu
 • Yhteystiedot, jotta voisimme tarvittaessa ottaa sinuun yhteyttä
 • Matkustajailmoitukseen liittyvät tiedot, noudattaaksemme laissa määrättyjä velvoitteita. Ellet esitä meille näitä tietoja, meillä ei ole lupaa tarjota sinulle majoituspalveluja
 • Luottokorttiin liittyvät tiedot, joita tarvitsemme siinä tapauksessa, että käytät tilatuista palveluista tai tehdyistä kustannuksista maksamiseen luottokorttia
 • Turvakameroiden tallennukset, jotka voidaan lähettää järjestysviranomaisille välikohtauksien tapauksessa
 • Sähköisiin kulkukortteihin liittyvät kulkutiedot, jotta voisimme tarjota tilattuja palveluja
 • Henkilökohtaisten mieltymysten tiedot, tarjotaksemme sinulle mahdollisimman hyvää palvelua
 • Terveydentilaa koskevat tiedot, tarjotaksemme mahdollisimman oikeita hoitopalveluita.

MILLÄ OIKEUDELLISILLA PERUSTEILLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

 Henkilötietojen käsittelymme perustuu erilaisiin säädöksiin:

 • tarpeeseen luoda sopimussuhde
 • tarpeeseen täyttää solmittua sopimusta
 • tarpeeseen täyttää laissa säädettyjä velvoitteita
 • tarpeeseen panna täytäntöön oikeutettuja etujamme, mm. liiketoiminnan toteuttaminen
 • tarpeeseen vastata kirjeeseesi, kyselyyn, selvityspyyntöön tai valitukseen
 • tarpeeseen puolustaa elintärkeitä etujasi (esimerkiksi tietojesi kertominen ambulanssityöntekijälle tarvittaessa)
 • antamaasi suostumukseen
 • muilla laissa säädetyllä perusteilla.

KENELLE JAAMME TIETOJASI?

Emme jaa meille luovutettuja tietoja kolmansille tahoille, paitsi siinä tapauksessa, että se on näissä tietosuojaehdoissa kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. Voimme esimerkiksi luovuttaa tietoja:

 • Tervis Spaa Gruppin sisäisille yrityksille, mikäli sen on tarpeen sinuun liittyvien palveluiden tarjoamiseksi
 • erilaisille palvelujentarjoajille, joilta voimme tilata tietojenkäsittelyyn liittyviä palveluita. Esimerkiksi tietoteknologiaan, matkailu- tai kuljetusalaan liittyvät yritykset
 • konsulteille, kuten tilintarkastajille, asianajajille, kirjanpitäjille ym. meille palveluja tarjoaville tahoille.
 • laissa säädetyissä tapauksissa
 • mikäli tietojen jakaminen on tarpeen oikeussuojamme turvaamiseksi.

Luovuttaessamme tietojasi, jää vastuu tietojesi tietosuojasta aina meille. Tässä tapauksessa solmimme kolmannen tahon kanssa tietojen käsittelyä ja tietojen yksityisyyttä koskevan sopimuksen.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme tietojasi tietojen käsittelyn tavoitteeseen liittyvän tarpeen mukaisesti. Henkilötietojen säilyttämisessä perustumme erilaisiin kriteereihin:

 • liiketoimintaan liittyvä tarve
 • asiakkaille palvelun tarjoamiseen liittyvä tarve
 • lainsäädäntöön perustuva tarve
 • sopimuksiin perustuva tarve
 • vaateen esittämisen oikeuteen perustuva tarve

Esimerkiksi matkustajailmoituksia on meidän säilytettävä kaksi vuotta matkailulakiin perustuen. Mikäli olet liittynyt uutiskirjeiden saajiin tai muihin suoramarkkinointikanaviin, säilytämme yhteystietosi siihen saakka, kunnes ilmoitat meille, ettet halua enää kyseisen suoramarkkinointikanavan ilmoituksia.

MITKÄ OVAT OIKEUTESI TIETOJESI OSALTA?

Tiedon omistajana sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tutustua tietoihin – sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta säilytetään ja miten niitä käsitellään
 • Oikeus tietojen korjaamiseen – mikäli henkilötietosi ovat väärät, on sinulla oikeus vaatia omien henkilötietojesi korjaamista
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus kieltää tai rajoittaa omien henkilötietojesi käsittelyä (esimerkiksi ellet halua enää saada uutiskirjeitä)
 • Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus olla unohdettu. Tätä tosin tietyssä laajuudessa, koska lakiin perustuen se ei ole aina mahdollista
 • Oikeus esittää omien tietojen käsittelyyn liittyen vastaväitteitä – käsittelemme jokaisen tapauksen erikseen, ja tulos riippuu kyseisestä tilanteesta
 • Tietojen siirron oikeus – sinulla on oikeus vaatia meille lähettämiesi tietojen siirtämistä itsellesi koneellisesti luettavassa muodossa. Voit vaatia suostumuksesi perusteella tai kanssasi solmitun sopimuksen täyttämistä varten käytettävien henkilötietojen siirtämistä toiselle vastuussa olevalle työntekijälle, mutta vain siinä tapauksessa, että se on teknisesti mahdollista.

Tervis Spaa Gruppin verkkosivuja käyttäessäsi tai meihin liittyvien yritysten palveluja varatessasi olet tutustunut tietosuojaehtoihimme ja hyväksynyt ne.

Tervis Spaa Grupp pidättää oikeudet muuttaa yritykseen liittyviä tietosuojaehtoja tarvittaessa. Uusin versio on esillä verkkosivuillamme: www.spa.ee.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostilla osoitteeseen: isikuandmed@spa.ee.