Jäsenyydet järjestöissä

VIRON KYLPYLÄLIITTO

Viron kylpyläliitolla on 18 jäsentä eli kylpylähoitolaitosta ympäri Viron. Kylpylä Tervis on ollut liiton jäsen perustamisestaan lähtien.

Viron kylpyläliitto on kylpylähoidon puolestapuhuja ja tunnetuksi tekijä. Se toimii sekä Virossa että ulkomailla. Liiton jäsenet osallistuvat yhdessä kansainvälisille matkailumessuille ja julkaisevat artikkeleita ulkomaisessa mediassa. Jäsenet ottavat yhdessä vastaan ulkomaisia valtuuskuntia ja tekevät kaikkensa sen puolesta, että matkailijamäärät virolaisissa kylpylöissä jatkaisivat kasvuaan.

Lisätietoa Viron kylpyläliitosta: www.estonianspas.com.

VIHREÄ AVAIN

Huhtikuussa 2008 myönnettiin kylpylä Tervikselle kansainvälinen ympäristömerkki Vihreä Avain.

Pärnun merenrannalla melkein 40 vuotta ammattimaista kylpylähoitoa tarjonnut Spa Tervis on yksi Viron vanhimmista, kokeneimmista ja isommista kylpylähoitojen ja rentouttavien spa-hoitojen tarjoajista.

Ympäristöystävällinen ajatus- ja toimintamalli on yhtiöllemme ollut luonteenomaista jo pitkään. Laadukkaan palvelun yhtenä muotona on palvelun terveellisyyden puolesta puhuminen ympäristötoiminnan kautta. Ympäristöä arvostaen, arvostamme sammalla myös ihmistä ja yhteiskuntaa.

Kylpylä Terviksen ympäristöpolitiikan tavoitteena on hoitaa ja säilyttää ympäröivää luontoa ja ihmisen terveyttä sekä puhua terveen elinympäristön ja terveyttä vahvistavien elintapojen puolesta ja juurruttaa niitä.

Käyttääkseen vettä ja sähköä säästeliäämmin, yhtiössä on otettu käyttöön vastaavat resursseja säästävät laitteet. Käytettävät siivousvälineet ynnä muut kemikaalit on valittu Vihreän Avaimen periaatteen mukaisesti.

Kylpylä Terviksen tytäryhtiölle, Spa hotelli & vesikeskus Tervise Paradiisille myönnettiin Vihreä avain vuonna 2006.

Vihreä Avain on kansainvälinen majoituslaitoksille tarkoitettu ympäristömerkki, joka ensimmäistä kerta otettiin käyttöön Tanskassa vuonna 1994. Virossa on Talous- ja viestintäministeriö yhteistyössä Viron elinkeinoelämän kehittämissäätiön matkailualan kehittämiskeskuksen kanssa pannut sen alulle vuonna 2001. Merkki on käytössä yhteensä 9 maassa; Tanskan ja Viron lisäksi myös Ranskassa, Grönlannissa, Liettuassa, Ruotsissa, Belgiassa, Hollannissa ja Portugalissa.

Vihreän Avaimen periaatteisiin voi tutustua kotisivulla www.green-key.org  

Säilyttäkäämme luontoa!

Tervikselle on myönnetty 3 tähteä medical spa hotellina

Spa hotellien arviointilautakunnan päätöksellä on Pärnun rannalla sijaitsevalle kylpylä Tervikselle myönnetty kolme tähteä medical spa hotellina. Medical spa hotelli on tunnustettu hotelli, jolle on myönnetty toimilupa lääkärinhoidon tarjoamiseksi sairaalan ulkopuolella ja joka tarjoaa erikoistumisensa mukaisesti ennen kaikkea monipuolisia kuntoutushoito-, ravitsemushoito- ym. hoitopalveluja (esim. hoitohieronta, hoitovoimistelu, vesihoitovoimistelu yms.).

Spa hotellien arviointi ja luokittelu antaa asiakkaille mahdollisuuden puolueettomammin ja selkeämmin arvioida erilaisten spa palvelujen tarjoajia ja valita niistä itselleen sopivin.

Luokituksen vaatimusten mukaisuutta tarkistaa 7-jäseninen arviointilautakunta, johon kuuluvat Viron laatuyhdistyksen (Eesti Kvaliteediühing), matkailualan kehittämiskeskuksen (EAS-i Turismiarenduskeskus), Viron matkailuyritysten liiton (Eesti Turismifirmade Liit) ja Viron Kylpyläliiton (Eesti Spa Liit) edustajat.