Medlemskap i organisationer

ESTLANDS SPA FÖRBUND

Estlands Spa Förbund förenar 17 kuranstalter över hela Estland. Spa Tervis har varit medlem i förbundet ända sedan verksamhetsstarten.

Estlands Spa Förbund är verksamt inom främjande och utveckling av kurbehandlingar både i Estland och utomlands. Förbundets medlemmar deltar gemensamt vid internationella turismmässor och publicerar artiklar i utländsk media. Tillsammans välkomnas utländska delegationer och bidrar till att antalet turister på estniska spa-anläggningar skall växa även i fortsättningen.

Närmare information on Estlands Spa Förbund hittar Ni på www.estonianspas.com.

DEN GRÖNA NYCKELN

I april 2008 tillerkändes Spa Tervis den internationella miljöutmärkelsen den Gröna Nyckeln.

Spa Tervis som vid Pärnus strand erbjudit professionella kurbehandlingar i nära 41 år är en av Estlands äldsta, mest erfarna och största anläggningar för hälsokurer och spa-avkoppling.

Miljövänligt tänkande och förhållningssätt har kännetecknat företaget sedan lång tid. En output av kvalitetsservice är att förespråka tjänstens hälsosamhet genom miljöarbetet. När vi värdesätter miljön, värdesätter vi även människan och samhället.

Spa Tervis miljöpolicy har som mål att hålla och bevara natur och folkhälsa i omvärlden samt att engagera sig i förespråkande och införlivande av god levnadsmiljö och ett hälsosamt levnadssätt.

Som vatten- och energisparande åtgärder använder företaget speciell resurssnål utrustning. Rengöringsmedel och övriga hushållskemikalier har valts ut med beaktande av den Gröna Nyckelns principer.

Spa Tervis’ dotterbolag, spa-hotellet & badcentrumet Tervise Paradiis tillerkändes den Gröna Nyckeln år 2006.

Den Gröna Nyckeln är ett miljömärke för logiföretag, som lanserades 1994 i Danmark. I Estland introducerades den 2001 på initiativ av näringslivs- och kommunikationsdepartementet i samarbete med EAS centrum för turismutveckling. Utmärkelsen används totalt i 9 länder – förutom Danmark och Estland även i Frankrike, Grönland, Litauen, Sverige, Belgien, Holland och Portugal.

Läs närmare om grundprinciperna bakom den Gröna Nyckeln på webbsidan www.green-key.org.

Låt oss värna om naturen!

Pärnus Spa Tervis tillerkändes 3 stjärnor som friskvårds-spahotell.


Med ett beslut från spahotellens kvalificeringskommitté kvalificerades Spa Tervis vid Pärnu strand som ett trestjärnigt friskvårds-spahotell (medical spa hotel). Ett friskvårds-spahotell är ett godkänt hotell som har licens att tillhandahålla läkarvård utom sjukhus och som erbjuder varierande tjänster, framförallt inom rehabiliteringsvård, hälsa och restaurang, kurbehandlingar (såsom hälsomassage, sjukgymnastik, vattensjukgymnastik) mm, enligt egen inriktning.

Betygsättning och klassificering av olika spahotell ger spakunder en möjlighet att på ett mera objektivt och påtagligt sätt bedöma de olika företag som erbjuder spatjänster och välja ett mest passande bland dessa.

Uppfyllandet av kvalificeringskrav kontrolleras av en kvalificeringskommitté som har totalt 7 ledamöter från Estlands Kvalitetsförening, EAS’ (stiftelsen för företagsutveckling) centrum för turismutveckling, Estlands Turismföretagares Förbund och Estlands Spaförbund.