Medlemskap i organisationer

ESTLANDS SPA FÖRBUND

Estlands Spa Förbund förenar 17 kuranstalter över hela Estland. Spa Tervis har varit medlem i förbundet ända sedan verksamhetsstarten.

Estlands Spa Förbund är verksamt inom främjande och utveckling av kurbehandlingar både i Estland och utomlands. Förbundets medlemmar deltar gemensamt vid internationella turismmässor och publicerar artiklar i utländsk media. Tillsammans välkomnas utländska delegationer och bidrar till att antalet turister på estniska spa-anläggningar skall växa även i fortsättningen.

Närmare information on Estlands Spa Förbund hittar Ni på www.estonianspas.com.