Undersökningar

En människa utgör en helhet där det finns en själslig och en fysisk pol. Förlorad balans i den helheten visar sig som sjukdom.
Undersökningar som erbjuds på SPA Tervis ger kunden en bättre insikt i sin kropps fysiska hälsa, eventuella hälsorisker och hjärtats kapacitet. Medvetenhet om sitt hälsotillstånd gör det möjligt att förebygga många hälsoproblem och upptäcka sjukdomar på ett mycket tidigt stadium. För det erbjuder vi flersidiga hälsoundersökningar med hjälp av den allra modernaste utrustningen. Våra undersökningar ger patienten en bra översikt av hans/hennes hälsa och de viktigaste hälsoriskerna.

SPA Tervis erbjuder följande hälsoundersökningar:
Blodtrycksmätning
EKG
Belastningstest
Magnetdiagnostik av fotsulan, s.k. podometri
Urinanalys

På Tervis Medical Spa kan man göra följande undersökningar med hjälp av blodanalys:
1. Inflammatoriska reaktioner i leder och övriga kroppen (reumatoid faktor RF; anti-streptolysin O ASO; C-reaktiv protein CRP; urinsyra UA)
2. Leverfunktioner (bilirubin Bil; aspartat-aminotransferas AST och alanin-aminotransferas ALT)
3. Njurfunktionen (Urea; kreatinin Crea + urinanalys)
4. Sköldkörtelfunktionen (tyrotropin TSH; fri thyroxin fT4)
5. För män erbjuds prostataundersökning (prostataspecifik antigen PSA; fri prostataspecifik antigen fPSA)
6. Diabeteskontroll (sockersjuka) (blodsocker; glykerad hemoglobin HbA1c)
7. Kolesterolkontroll (allmän kolesterol Chol; LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider TG)
8. Allmän blodanalys som visar såväl akuta infektioner som anemi (blodbrist)


Sammanställning av individuellt gymnastikprogram med hjälp av Physio Tools, rehabiliteringsläkare.

Dessutom utförs kompletta undersökningar.