Tervis Spaa Grupp privātuma politika

Tervis Spaa Grupp novērtē privātumu un vēlas droši glabāt klientu uzticētos personas datus.   Ievērojam spēkā esošos likumus un lēmumus, un darām visu, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti gan tagad, gan arī nākotnē.

Šī privātuma politika sniedz pārskatu, kādus personas datus mēs par klientu vācam un ko mēs ar šiem datiem darām. Lūdzam jūs pirms tīmekļa lapas lietošanas izlasīt dokumentu un mēs pieņemam, ka gadījumā, ja jūs nepiekrītiet mūsu privātuma politikai, jūs beigsiet mūsu tīmekļa lapas lietošanu. Par savām tīmekļa lapām uzskatām sekojošas adreses:

Šī privātuma politika paplašinās arī uz uzņēmumiem, kas iekļauti Tervis Spaa Grupp sastāvā:

 • Sanatorija Tervis AS
 • Tervise Paradiis OÜ

DATI, KO VĀC TERVIS SPAA GRUPP

 • Personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas laiks, personas kods;
 • Kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • Ar apmeklētāja karti saistītie dati: pilsonība, ar apmeklētāju kopā izmitināmā  dzīvesbiedra/-es un nepilngadīgā bērna vārds, dzimšanas laiks un pilsonība, izmetināšanas pakalpojuma sniegšanas periods. Papildus var būt vajadzīgi vēl sekojoši dati: ceļojuma dokumenta veids, numurs un to izsniegusī valsts.

* Ar apmeklētāja karti saistīto datu vākšana ir regulēta ar Tūrisma likumu.

 • Kredītkartes dati: piemēram, kartes numurs, īpašnieka vārds/uzvārds, derīguma termiņš;
 • Apsardzes kameru ieraksti: ja apmeklējat mūsu viesnīcās zonas, kur drošības nolūkam tiek lietotas apsardzes kameras.
 • Kustību dati elektroniskajās izejās: ja šķērsojat mūsu viesnīcās zonas, kur drošības dēļ un brīvas kustības ierobežošanas nolūkā tiek lietotas elektroniskās izejas.
 • Personīgo izvēļu dati: piemēram, ar nopirktajām precēm, kopšanas procedūrām, ēdināšanu, kā arī ar izvēlētajām paketēm un izmetināšanu saistītā informācija.
 • Ar veselības stāvokli saistītie dati: ārstniecības pakalpojumu vai ārstniecības pakešu gadījumā mums var būt vajadzīga papildu informācija par jūsu veselības stāvokli.

KĀ MĒS IEGŪSTAM ŠOS DATUS?

Parasti šos datus mēs saņemam tieši no jums, ja:

 • veicat pieprasījumu par mūsu pakalpojumiem pa tālruni, ar e-pasta vai mājaslapas starpniecību;
 • rezervējiet vai pērkat mūsu pakalpojumus pa tālruni, ar e-pasta vai mājaslapas starpniecību;
 • rezervējiet, pērkat vai izmantojiet mūsu pakalpojumus viesnīcā uzturēšanās laikā.

Mēs varam saņemt jūsu datus arī no mūsu sadarbības partneriem, no kuriem esat pasūtījuši ar mūsu uzņēmumu saistītus pakalpojumus.

KĀ MĒS SAŅEMTOS DATUS IZMANTOJAM?

Izmantojam datus sekojošiem mērķiem:

 • jūsu pasūtīto pakalpojumu sniegšanai;
 • ar likumu regulēto pienākumu pildīšanai;
 • drošības incidentu administrēšanai;
 • vispārējiem biznesa mērķiem.

Piemēram:

 • Personīgos datus, lai varētu sniegt pakalpojumu personai, kas to ir pasūtījusi vai kam tā ir pasūtīta;
 • Kontaktinformāciju, lai vajadzības gadījumā varētu ar jums sazināties;
 • Ar apmeklētāja karti saistītos datus, lai varētu pildīt ar likumu noteiktos pienākumus. Ja jūs nesniedzat mums šos datus, mēs nedrīkstam jums sniegt izmitināšanas pakalpojumu;
 • Ar kredītkarti saistītos datus, kuri mums ir vajadzīgi, ja maksājat par pasūtītajiem pakalpojumiem vai citiem izdevumiem ar kredītkarti;
 • Apsardzes kameru ierakstus, kurus, iespējams, var drošības incidenta gadījumā nodot kārtības uzturēšanas orgāniem;
 • Kustību datus elektroniskajās izejās, lai varētu sniegt pasūtīto pakalpojumu;
 • Personīgo izvēļu datus, lai piedāvātu jums pēc iespējas labāku pakalpojumu;
 • Ar veselības stāvokli saistītos datus, lai sniegtu pēc iespējas pareizāku ārstniecības pakalpojumu.

UZ KĀDU TIESISKO PAMATU MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

Datu apstrādē mēs balstāmies uz dažādiem tiesiskiem pamatiem:

 • vajadzība veidot līgumattiecības;
 • vajadzība pildīt noslēgto līgumu;
 • vajadzība pildīt ar likumu noteiktos pienākumus;
 • vajadzība veikt mūsu pamatotās intereses t.sk. komercdarbības īstenošanu;
 • vajadzība atbildēt uz jūsu vēstuli,  informācijas prasījumu, paskaidrojuma pieprasījumu vai sūdzību;
 • vajadzība aizsargāt jūsu vitālās intereses (piemēram, ja vajadzīgs atklāt jūsu datus neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem);
 • uz jūsu dotās piekrišanas pamata;
 • uz citiem ar likumu atļautiem tiesiskiem pamatiem.

KAM MĒS DODAM PIEKĻUVI JŪSU DATIEM?

Mēs nedodam trešajām personām piekļuvi jūsu mums uzticētajiem datiem, izņemot gadījumus, ja tas ir vajadzīgs šajā privātuma politikā aprakstīto mērķu sasniegšanai. Piemēram, mēs varam dot piekļuvi datiem:

 • Tervis Spaa Grupp uzņēmumiem, ja tas ir vajadzīgs ar jums saistītā pakalpojuma sniegšanai;
 • dažādiem pakalpojuma sniedzējiem, no kuriem mēs varam pasūtīt ar datu apstrādi saistītus pakalpojumus. Piemēram, IT, ar tūrismu vai transportu saistītiem uzņēmumiem;
 • profesionāliem konsultantiem, piemēram, auditoriem, advokātiem, grāmatvežiem u.c. mums konsultācijas pakalpojuma sniedzošām personām;
 • no likuma izrietošos gadījumos;
 • ja piekļuve datiem ir vajadzīga mūsu tiesiskai aizsardzībai.

Gadījumā, ja dodam piekļuvi jūsu datiem, par jūsu datu aizsardzību joprojām atbildam mēs.  Šādos gadījumos mēs noslēdzam ar trešo pusi līgumu par datu apstrādi un datu privātumu.

CIK ILGI MES GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs glabājam jūsu datus atbilstoši vajadzībai, kas saistīta ar datu apstrādes mērķiem. Personas datu glabāšanā mēs vadāmies no dažādiem kritērijiem:

 • ar komercdarbību saistītā vajadzība;
 • ar pakalpojumu sniegšanu klientiem saistītā vajadzība;
 • no likuma izrietoša vajadzība;
 • no līgumiem un vienošanām izrietoša vajadzība;
 • no prasības iesniegšanas tiesībām izrietoša vajadzība .

Piemēram, saskaņā ar Tūrisma likuma prasībām mums ir jāglabā apmeklētāju kartes divus gadus. Ja esat pieteikušies mūsu jaunumiem vai citiem tiešā mārketinga kanāliem, glabājam jūsu kontaktus tik ilgi, līdz jūs paziņojat, ka vairs nevēlaties attiecīgā tiešā mārketinga kanāla informāciju.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS SAKARĀ AR JŪSU DATIEM?

Kā datu subjektam jums ir sekojošas tiesības:

 • Tiesības iepazīties ar saviem datiem – jums ir tiesības zināt, kādi dati par jums tiek glabāti un kā tos apstrādā;
 • Tiesības datus labot- ja jūsu personas dati ir nepareizi, jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu;
 • Tiesības ierobežot apstrādi – zināmos gadījumos jums ir tiesības aizliegt vai ierobežot savu personas datu apstrādi (piemēram, ja jūs vairs nevēlaties saņemt jaunumus);
 • Tiesības datus dzēst jeb tiesības tikt aizmirstam. Tas gan notiek ierobežotā apjomā, jo izrietot no likumiem, tas diemžēl ne vienmēr ir iespējams;
 • Tiesības iesniegt ar savu datu apstrādi saistītus iebildumus – izskatām katru gadījumu atsevišķi un rezultāts ir atkarīgs, vadoties no konkrētās situācijas;
 • Datu pārnešanas tiesības - jums ir tiesības pieprasīt mūsu izplatīto datu pārnešanu sev mašīnlasāmā formā. Variet pieprasīt personas datu, kurus izmanto uz jūsu piekrišanas pamata vai ar jums noslēgta līguma izpildei, pārnešanu citam atbildīgam apstrādātājam, bet tikai gadījumā, ja tas ir tehniski īstenojams.    

Lietojot Tervis Spaa Grupp mājaslapas vai rezervējot saistīto uzņēmumu pakalpojumus, jūs esat iepazinušies ar mūsu privātuma politiku un tai piekrituši.

Tervis Spaa Grupp atstāj sev tiesības vajadzības gadījumā grozīt ar uzņēmumu saistīto privātuma politiku. Visjaunāko versiju var atrast mūsu mājaslapā: www.spa.ee.

Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: isikuandmed@spa.ee.