Brīvā laika centra iekšējās kārtības noteikumi

Vēlam visiem ārstniecības spa viesnīcas Tervis Brīvā laika centra apmeklētājiem patīkamu un drošu laika pavadīšanu.
Iegādājoties biļeti, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar Brīvā laika centrā spēkā esošajiem noteikumiem un piekrituši tos ievērot.
Iegādājoties biļeti, visi apmeklētāji apliecina, ka viņiem ir pietiekamas fiziskās spējas, prasmes un veselības stāvoklis, lai varētu izmantot piedāvātos pakalpojumus. Par bērnu prasmēm un veselības stāvokli atbild viņu pavadoņi. 

Paldies!

VISPĀRĪGI

 • Ūdens vide un karstās pirtis ir paaugstināta riska zona.
 • Pirts un ūdens centrā, kā arī peldbaseinā mēs nenodrošinām kompetenta un kvalificēta glābēja klātbūtni.
 • Drošība sākas ar klienta atbildīgu rīcību. Lūdzu, vadieties no paskaidrojumiem un norādēm ūdens centrā.
 • Spa viesnīca Tervis nav atbildīga par kaitējumiem, zaudējumiem, traumām u.tml., ko izraisījusi apmeklētāja nolaidība, uzmanības trūkums, nevērība, savu spēju pārvērtēšana, veselības problēmas vai šo noteikumu neievērošana, tostarp personāla norādījumu neievērošana.

 • Pārvietojies Brīvā laika centra telpās uzmanīgi un nesteidzīgi. Steiga/skriešana pa slapjo grīdu ir bīstama gan jums, gan citiem apmeklētājiem.
 • Bērni līdz 14 gadiem (iesk.) var apmeklēt pirts un ūdens centru tikai kopā ar pieaugušu pavadoni, kam ir ieejas biļete un kurš atbild par bērnu drošību un uzvedību.
 • Bērni vecumā no 15 gadiem var apmeklēt ūdens centru bez pavadības un bez vecāku vai pieaugušo klātbūtnes, bet vecāki ir atbildīgi par bērna veselības stāvokli, uzvedību un noteikumu ievērošanu.
 • Neierodieties Brīvā laika centrā alkohola vai narkotisko vielu reibumā! Brīvā laika centra darbiniekam ir tiesības nepārdot biļeti personai reibuma stāvoklī. Apmeklējot Brīvā laika centru alkohola reibumā, jūs uzņematies visu risku, kas saistīts ar Brīvā laika centra lietošanu.
 • Brīvā laika centrā nav atļauts ņemt līdzi savus dzērienus un citus pārtikas produktus. Centra apkalpojošam personālam ir tiesības līdzņemtos ēdienus un dzērienus konfiscēt.
 • Brīvā laika centrā smēķēšana, stipro alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošana ir stingri aizliegta.
 • Apmeklētāju drošības garantēšanai viss Brīvā laika centrs ir aprīkots ar videonovērošanas iekārtām.
 • Rēķinies ar citiem apmeklētājiem un esi uzmanīgs pret bērniem.
 • Ūdens centrā ir aizliegts ņemt līdzi priekšmetus, kas var traucēt citiem apmeklētājiem vai radīt tiem veselības kaitējumus. Turklāt nedrīkst ņemt līdzi rotaļlietas, kas neturas virs ūdens.
 • Lūdzam neiebraukt ūdens centrā ar bērnu ratiņiem.
 • Spa viesnīca Tervis neatbild par apģērbu, dokumentu, mobilo telefonu, vērtslietu vai citu priekšmetu bojājumiem, bojāeju un pazaudēšanu ūdens centrā, izņemot priekšmetus, kas atrodas seifā pie administratora.
 • Aizmirstie un pazaudētie priekšmeti, kuri tiek atrasti/nodoti personālam, tiek uzglabāti divus (2) mēnešus, pēc tam tie tiek utilizēti.
 • Ja rodas problēmas, vērsieties pie personāla.
 • Brīvā laika centra darbiniekiem ir tiesības izteikt apmeklētājam, kurš pārkāpj Brīvā laika centra noteikumus, attiecīgu aizrādījumu un/vai izraidīt no ūdens centra personas, kuras bīstamas citiem un sev, vai traucē citus apmeklētājus, anulēt viņu biļeti, neatlīdzinot tās vērtību.
 • Spa viesnīca Tervis administrācija jebkurā laikā var bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt atrakciju pieejamību. Šādā gadījumā ieejas cenai atlaidi nepiemēro.

BIĻETES IEGĀDE UN SAMAKSA PAR PAKALPOJUMIEM

 • Jā ir vēlēšanās, pie administratora var iznomāt pirts dvieli vai peldmēteli, atbilstoši spēkā esošajam cenrādim. Apejies ar tiem rūpīgi un aizejot atdod iznomātās lietas administratoram.
 • Pērkot Brīvā laika centra biļeti, saņemsi elektronisko aproci/ieejas karti, ar kuru varēsi atvērt durvis un ieejas turniketu.
 • Lūdzam saglabāt Brīvā laika centra kvīti līdz aiziešanai no centra.
 • Apmeklētājiem no 18 gadu vecuma maksai par pakalpojumiem pirts un ūdens centrā esošajā bārā ir iespējams izmantot elektronisko aproci, kurā ir kredīts par summu 40 EUR. Apmeklētājs samaksā iztērēto kredīta summu kasē, aizejot no pirts un ūdens centra.
 • Ja apmeklētājs, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, vēlas, viņš var iegādāties elektronisko aproci ar priekšapmaksu pie administratora. To var priekšapmaksas apjomā izmantot par centrā esošā bāra pakalpojumiem. Neiztērēto summu apmeklētājs saņem atpakaļ pie administratora, aizejot no ūdens centra, (tikai tajā pašā dienā).
 • Par aproces /ieejas kartes pazaudēšanu nekavējoši jāinformē administrators.
 • Ieejas kartes vai aproces pazaudēšanas un/vai sabojāšanas gadījumā ir jāmaksā kompensācija atbilstoši cenrādim.
 • Brīvā laika centra personālam ir tiesības lūgt uzrādīt dokumentu personas vecuma noskaidrošanai.
 • Lūdzam pārbaudīt nopirkto preci, biļetes un atpakaļ izdoto naudu tūlīt pie kases. Vēlākās pretenzijas netiks apmierinātas.

APMEKLĒJUMA LAIKS

 • Apmeklējuma laiks tiek skaitīts, sākot ar ienākšanas brīdi caur ieejas turniketu/ ieejas sistēmu.
 • Papildu maksu par pārsniegto apmeklējuma laiku aprēķina atbilstoši spēkā esošajam cenrādim.
 • PIRTIS TIEK SLĒGTAS 20 MIN PIRMS CENTRA SLĒGŠANAS.

ĢĒRBTUVES

 • Ieejot ģērbtuvē, lūdzu, novelc āra apavus vai nomaini tos pret iekštelpu apaviem – tā palīdzēsi uzturēt tīrību! Āra apavi ir jāievieto skapītī. Aizejot no pirts un ūdens centra, lūdzu, uzvelc āra apavus pie ģērbtuves durvīm.
 • Ģērbtuvē vari izvēlēties sev patīkamu skapīti. Nomaini apģērbu un aiztaisi skapīša durvis ar elektroniskās aproces palīdzību. Ņem aproci līdzi uz pirts un ūdens centru. Aproci var aplikt ap roku vai kāju.  Skapīti var attaisīt un aiztaisīt atkārtoti.
 • Katru reizi pārbaudi, vai skapīša durvis kārtīgi aizveras, gadījumā, ja skapīša durvis kārtīgi neaizveras un/vai ir bojātas, nekavējoši informē par to administratoru vai dežūras instruktoru.
 • Pirms pirts un ūdens centra izmantošanas NOTEIKTI NOMAZGĀJIES bez peldkostīma, notīri no sejas kosmētiku.
 • Ģērbtuvēs un mazgāšanās telpās matu krāsošana un skūšanās ir aizliegta.
 • Ģērbtuvēs esošajās pirtīs ir ieteicams uzturēties bez peldkostīma, metot pirtī garu, rēķinieties ar citiem apmeklētājiem.
 • Pēc ūdensparka apmeklēšanas un pēc mazgāšanās dušā nosusini sevi, pirms tu ieej ģērbtuvē.
 • Ģērbtuvēs var rasties situācija, ka vīriešu dušas telpā un ģērbtuvē atrodas un veic savu darbu sieviešu dzimuma telpu apkopējas. Lūdzam saprotošu attieksmi.

PIRTS UN ŪDENS CENTRA NOTEIKUMI 

 • Pirts un ūdens centrā obligāti jāvalkā baseina apavi.
 • Pirtīs nav atļauts lietot medu, lobītājus un citas smērējošas vielas.
 • Pirts un ūdens centrā jādzer pietiekami daudz ūdens.
 • Sliktas pašsajūtas gadījumā atpūties un lūdz palīdzību pie administratora.
 • Peldot baseinā, ievēro labās puses kustības principu un izturies saprotoši pret citiem tajā pašā celiņā peldošajiem apmeklētājiem.
 • Nepeldi pāri peldceliņu norobežojumiem, celiņu var mainīt, nirstot zem celiņu norobežojumiem.  Sēdēšana un stāvēšana uz celiņu norobežojumiem ir aizliegta.
 • Lēcieni ūdenī ir atļauti tikai no starta tramplīniem treniņa laikā un trenera klātbūtnē. Lēcieni ūdenī nav atļauti burbuļvannā, bērnu baseinā un Japānas vannā.
 • Garu matu gadījumā sasien tos vai lieto peldcepuri.
 • Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Bērni, kuri neprot peldēt, nedrīkst atrasties baseinā vieni paši.
 • Lai izsargātos no nepatīkama pārsteiguma, mazuļiem līdz 3 gadu vecumam jālieto speciālas mitrumizturīgas autiņbiksītes. Autiņbiksītes var nopirkt pie Brīvā laika centra letes.