Tegn på sikker utvikling

Spa Tervis deltok i kvalitetsprogrammet for Estlands turistorganisasjoner som ledes av Senter for utvikling av turisme ved EAS.

Programmets formål er å øke Estlands konkurranseevne som reisemål ved å øke kvaliteten til turismeprodukter og –tjenester og utvide utvalget. Programmet tar utgangspunkt i det standpunkt at hver turistorganisasjon som har valgt sin målgruppe riktig klarer å tilfredsstille eller overgå forventingene til sine kunder med riktig ledelse.
Selskap som har viet seg til utvikling av kvalitet og anvender programmet med godt resultat anerkjennes med diplom „Tegn på sikker utvikling“. Dette informerer kunder og offentligheten om at selskapet er villig til å anstrenge seg konsekvent med tanke på velferd for sine kunder.