Medlemsorganisasjoner

ESTLANDS SPAUNION

Vi er medlem av Estlands Spaunion. Estlands Spaunion er en sammenslutning av 18 behandlingsspaer og spahotell over hele Estland.

Estlands Spaunion jobber for opprettholdelse og utvikling av spabehandling både i Estland og utenfor landegrenser. Unionsmedlemmer reiser sammen til internasjonale turistmesser og publiserer artikler i utenlandske medier. Sammen tar medlemmene imot utenlandske delegasjoner og gjør alt for at antall turister stadig øker i estiske spaer.

Tilleggsinformasjon om Estlands Spaunion finner du her: www.estonianspas.eu.

DEN GRØNNE NØKKEL

I april 2008 ble behandlingsspa-hotell Tervis /Helse/ anerkjent med diplom av internasjonalt miljømerke „Den grønne nøkkel“ .

Miljøsparende tanke- og handlemåte har karakterisert selskapet allerede fra før. Som eksempel på tjenester med høy kvalitet er popularisering av tjenestens sunnhet gjennom miljøaktiviteter. Ved å verdsette miljø verdsetter vi også menneske og samfunn.

Formålet med miljøpolitikken til behandlingsspa-hotell Tervis er å beskytte og bevare områdets natur og menneskets helse, samt drive med popularisering og innføring av sunt bomiljø og levemåte som bevarer helse.

For mer økonomisk bruk av vann og strøm bruker selskapet spesielle ressursparende innretninger. Anvendte rengjøringsmidler og andre husholdningskjemikalier er valgt med tanke på prinsippene for „Den grønne nøkkel“.

Datterselskapet til Tervis, spa-hotell & badeland Tervise Paradiis fikk tildelt diplom av „Den grønne nøkkel“ i 2006.

„Den grønne nøkkel“ er et internasjonalt miljømerke beregnet på overnattingsselskap som ble første gang tatt i bruk i Danmark i 1994. I Estland var det Økonomi- og Kommunikasjonsdepartementet i samarbeid med Senter for utvikling av turisme ved EAS /Enterprise Estonia/ som innførte det i 2001. Merket brukes i til sammen 9 land – i tillegg til Danmark og Estland, også i Frankrike, Grønland, Litauen, Sverige, Belgia, Nederland og Portugal.

Du kan lese om prinsippene for „Den grønne nøkkel“ på hjemmesiden: www.green-key.org.

SPA Tervis fikk 3 stjerner som medisinsk SPA-hotell


Etter vedtak fra SPA-hotellenes klassifiseringskomite ble SPA Tervis som ligger ved stranda i Pärnu anerkjent som tre-stjerners medisinsk SPA-hotell (medical spa hotel).
Klassifiseringen av SPA-hotellene hjelper kundene til å bli mer bevisste omkring tjenestene som tilbys ved ulike SPA-anlegg og sikrer at tjenestene er i samsvar med etablerte kvalitetsstandarder.
Et medisinsk SPA-hotell er et godkjent hotell som har lisens til å yte poliklinisk legehjelp og som ut fra sitt særpreg først og fremst tilbyr et variert utvalg av rehabiliterings-, diett- og andre medisinske SPA-tjenester som terapisk massasje, gymnastikk, vanngymnastikk osv.
Samsvar med klassifikasjonskravene blir kontrollert av en klassifiseringskommisjon med sju medlemmer, med representanter for Estlands kvalitetsforbund, turistutviklingssenteret ved Enterprise Estonia, Forbundet av estiske reiselivsforetak og det estiske SPA-forbundet (Eesti Spa Liit).


Et medisinsk SPA-hotell kjennetegnes ved et merke med det estiske SPA-forbundets logo med tillegg av det aktuelle antallet stjerner.
Klassifiseringskravene for de ulike klassene av medisinske SPA-anlegg er tilgjengelige på hjemmesidene til det estiske SPA-forbundet: www.estonianspas.eu.