Analyser

Ved Tervis Medical Spa er det mulighet for å utføre laboratorieanalyser av blodprøver:

  1. Infeksjonsreaksjoner i ledd og ellers (revmatoid RF; antistreptolysin O ASO; C-reaktivt protein CRP; urinsyre UA)
  2. Leverfunksjoner (bilirubin Bil; aspartat aminotransferase AST og alanin aminotransferase ALT)
  3. Nyrefunksjoner (Urea; kreatinin Crea + urinprøve)
  4. Skjoldbruskkjertelens funksjoner (tyrotropin TSH; fritt tyroksin fT4)
  5. For menn utfører vi prostataundersøkelser (prostataspesifikt antigen PSA; fritt prostataspesifikt antigen fPSA)
  6. Kontroll av sukkersyke / diabetes (blodsukker; glykert hemoglobin HbA1c)
  7. Kontroll av kolesterolnivået (generelt kolesterol Chol; LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglyserider TG)
  8. Generell blodprøveanalyse som viser både akutte betennelser og anemi (blodfattighet)
I tillegg er det mulig å undersøke indre organer,  hjertets aktivitet og utholdenhet med EKG og belastnings-EKG.