Hva er unikt med vårt kurbad?

Uten tvil vår lange erfaring. Metodene i vår kurbad-behandling er utarbeidet med støtte i grundig vitenskapelig forskning. Vi verdsetter spesielt vår erfaring med gytjebehandling, vi er de eneste som tilbyr slik behandling i Pärnu. Vi bruker lokal gytje som har høy kvalitet.

Det er ikke alltid mulig å forebygge helseproblemer. Hvilke sykdommer kan vi hjelpe med?

Fra oss kan du få hjelp ved kroniske sykdommer knyttet til bevegelsessystem, hjerte- og karsykdommer, kroniske hudsykdommer, sykdommer knyttet til betennelse av øvre og nedre luftveier samt allergisykdommer. Sammenlignet med andre kurbad i Estland har vi flest rehabiliteringsspesialister.