Tervis – trešās kategorijas ārstniecības spa viesnīca

Ar Spa viesnīcu kategoriju piešķiršanas komisijas lēmumu ārtsniecības spa viesnīca „Tervis“, kura atrodas Pērnavā jūras krastā, ir atzīta par atbilstošu trešās kategorijas ārstniecības spa viesnīcai (medical spa hotel).

Spa viesnīcu kategorijas palīdz klientiem apzināt dažādu spa iestāžu piedāvāto pakalpojumu būtību un garantēt pakalpojumu atbilstību spēkā esošajiem kvalitātes standartiem.

Ārtsniecības spa viesnīca ir atzīta viesnīca, kurai ir atļauja sniegt ārstniecības pakalpojumus ārpus slimnīcām un kura atbilstoši savai specifikai piedāvā pirmām kārtām daudzveidīgus rehabilitācijas, ārstnieciskās diētas un citus ārstnieciskus un spa pakalpojumus (piem., ārstnieciskā masāža, ārstnieciskā vingrošana, ārstnieciskā ūdens vingrošana u.tml.).

Atbilstību kategoriju prasībām pārbauda septiņu locekļu komisija, kurā ietilpst Igaunijas Kvalitātes biedrības, EAS tūrisma attīstības centra, Igaunijas Tūrisma uzņēmumu savienības un Igaunijas spa savienības pārstāvji.

Ārstniecības spa viesnīcu apzīmē simbols, kurā Igaunijas spa savienības logotipam ir pievienotas tik daudz ūdens lāses, kas atbilst piešķirtajai kategorijai.

Ar spēkā esošajām ārstniecības spa iestāžu kategoriju prasībām var iepazīties Igaunijas spa savienības mājaslapā www.estonianspas.eu.