Turvaline puhkus

HEA TAHTE KOKKULEPE OHUTUSE TAGAMISEKS COVID-19 AJAL

Oleme liitunud Hea tahte lepinguga ja meie juures puhates võite olla kindel, et:

  • Siseruumides viibides saavad teenindajad ja külastajad hoida distantsi.
  • Desinfitseerimisvahendid asuvad kõigile nähtavates kohtades ning desojaamasid on rohkem, kui minimaalsed nõuded eeldavad. 
  • Meie personal on Terviseameti nõuete ja soovitustega kursis ning tagab, et keegi nohu, köha ega muude haigustunnustega tööle ei tule. 
  • Sageli puudutatud pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
  • Töötajad ja külalised peavad kandma maski või alternatiivseid isikukaitsevahendeid vastavalt kehtivatele riiklikele eeskirjadele.
  • Meil on tagatud võimalus hoida vajalikku distantsi nii omavahel kui ka teenusepakkujatega.
  • Me ei müü selgete joobetunnustega inimestele alkoholi ning joobes isikul palume koju minna. 
  • Jälgime klientuuri ning kui märkame haigustunnustega inimest, palume tal koju minna. Seejärel desinfitseerime kõik pinnad, mida haigussümptomitega inimene on puudutanud. Inimesi, kes on haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud, teavitatakse kokkupuutest isikuandmeid avaldamata.
  • Siseruumide ventilatsioon töötab korralikult. Õhutame pidevalt siseruume: hoiame võimalusel aknaid lahti ja kui aknad lahti ei käi, õhutame ruume hoides välisuksed avatuna. Tuulutades jälgime nii välis- kui sisetemperatuuri. 

Meie jaoks on kõige olulisem klientide tervis ja heaolu!
Ootame Teid Pärnusse puhkama – siin on turvaline!