Püsikliendiprogrammi tingimused

1. Üldine info püsikliendiprogrammi kohta

Püsikliendiprogrammi eesmärkideks on:

a) Tervis Spaa Grupi püsiklientide tuvastamine.
b) Anda klientidele püsisoodustusi ja hinnaalandusi.


2. Püsikliendiks registreerumise tingimused

2.1 Tervis Spaa Grupi püsikliendiks võivad registreeruda kõik soovijad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

a) Täidavad püsikliendi registreerimislehe ning esitavad seejuures ainult tõeseid andmeid.

b) On olnud või kavatsevad hakata Tervis Spaa Grupi klientideks ja registreerimislehte täites on andnud nõusoleku kliendiandmete töötlemiseks käesolevas dokumendis toodud põhimõtetega.


2.2. Tervis Spaa Grupi püsikliendiprogrammiga liitumine on tasuta.

 

3. Püsikliendikaardi kasutamine

3.1. Tervis Spaa Grupi püsikliendikaart kehtib spaa Tervises ja Tervise Paradiisis.

3.2. Püsikliendi õiguste kasutamine on personaalne ja püsikliendikaart on nimeline ning klienditeenindajal on õigus nõuda isiku tuvastamiseks isikut tõendavat dokumenti. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart selle esitajalt ära võtta.


3.3. Püsikliendi kaart ei ole maksevahend.

3.4. Püsikliendiprogrammist tulenevad soodustused kehtivad kliendikaardi omaniku poolt tasutud ostule.


3.5. Kaardi kasutaja peab soodustuse saamiseks esitama kassas enne ostu sooritamist kehtiva personaalse kaardi. Tagantjärele ostusummat püsikliendikaardi arvestusse ei kanta ning soodustust ei arvestata.


3.6. Kaardi kaotamisest palume esimesel võimalusel teatada Tervise Paradiisi telefonil 445 1600 või e-posti teel sales@spa.ee

3.7 Käesolevad reeglid ning nende tulevased võimalikud parandatud ning täiendatud redaktsioonid, samuti ka muu informatsioon on saadaval Internetis aadressil: www.spa.ee.


4. Tervis Spaa Grupi püsikliendiprogrammi pakutavad soodustused

4.1. Püsikliendiprogrammi püsisoodustuste tase baseerub kliendi ostlusaktiivsusele:

1. aste -5%, kui ostude summa on üle 100 €,
2. aste -10%, kui ostude summa on üle 600 €,
3. aste -20%, kui ostude summa on üle 2500 €.


4.2. Püsikliendikaart annab soodustust majutusele ja pakettidele ning ei laiene sooduspakkumistele ehk topelt soodustust ei tehta. Näiteks – soodushinnaga paketile soodustust ei tehta.

4.3. NB! Ostusaldo arvutamisel lähevad arvesse ainult rahalised maksed. Kinkekaardiga maksmised ja muud mitterahalised tehingud kliendi ostusaldot ei muuda. Näiteks – kliendi eest on tasunud firma või klient tasub teise isiku nimele tehtud broneeringu eest.


5. Tervis Spaa Grupi kliendiandmete töötlemise põhimõtted

5.1. Kliendi nõusolek ning andmete töötlemise seaduslikkus

5.1.1. Kõik kes on liitunud või soovivad liituda Tervis Spaa Grupi püsikliendiprogrammiga annavad nõusoleku Tervis Spaa Grupile oma kliendiandmete töötlemiseks.

5.1.2. Tervis Spaa Grupp peab kliendiandmete kaitset väga oluliseks ning tagab nende kaitse kõrge taseme ning andmete töötlemise seaduslikkuse. Kliendiandmete töötlemine tugineb isikuandmete kaitse seadusel, muudel õigusaktidel ning Tervis Spaa Grupi käesoleval kliendiandmete töötlemise põhimõtetel.


5.2. Andmete koosseis

Tervis Spaa Grupp töötleb kliendiandmete töötlemise eesmärkidel kõiki kliendiandmeid, mis on kliendi kohta tehingusuhete käigus teatavaks saanud. Sealhulgas:

5.2.1. Isiklikud andmed (nt nimi, sünniaeg, suhtluskeel jms)

5.2.2. Kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne)

5.2.3. Andmed kliendi harjumuste ja eelistuste kohta (andmed teenuste kasutamisaktiivsuse kohta, kasutatavad teenuste, hobide, kliendirahulolu kohta)


5.3. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

Tervis Spaa Grupp töötleb andmeid selleks, et:

5.3.1. Pakkuda püsiklientidele püsisoodustust;

5.3.2. Paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid teenuseid (nt. uute toodete

pakkumine ettevõtetes);

5.3.3. Korraldada tarbjamänge ja kampaaniaid

5.3.4. Kliendi tellimuste töötlemiseks


5.4. Kliendiandmete avalikustamine ja töötlemise turvalisus.

Tervis Spaa Grupp kasutab kliendiandmeid vaid punktis 5.3. toodud eesmärkidel ning ei avalikusta kliendiandmeid kolmandatele osapooltele. Tervis Spaa Grupp kaitseb kliendiandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on kasutusele võtnud kõik turvameetmed kliendiandmete kaitseks.


5.5. Kliendiandmete töötlemine otseturunduses

5.5.1. Kui klient on Tervis Spaa Grupile teatanud oma kontaktandmed (nt e-posti aadressi) ja andnud nõusoleku Tervis Spaa Grupist info (sh reklaami) saamiseks.

5.5.2. Kliendid võivad meiega igal ajal ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.