Nyhet! Undersökningar i samarbete med Pärnus Sjukhus och Synlabs laboratorium

Röntgenundersökning
Röntgenundersökning har varit en av de vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna genom årtionden. Undersökningen baseras på joniserande strålning som vid vissa förhållanden kan ha skadlig verkan på människokroppen. Apparaturen som används i röntgenrummet är inställd så att den undersökta personen utsätts för strålning kortast möjliga tid så att risken för skadliga effekter praktiskt taget saknas eller är minimal.

Röntgenbil i en riktning,  1 område 99 €
Röntgenbil i två riktningar,  1 område 129 €

Ultraljudsundersökning med mammografi       

Vid ultraljudsundersökning skapas en bild av människans invärtes organ med hjälp av högfrekvent mekanisk vibration (ultraljud). Vid undersökningen flyttas en särskild givare eller sond ovanpå huden som har fuktats med gel. Ljudvågorna som sänds ut av ultraljudsgivaren framkallar vibrationer i kroppens molekyler och de vibrationer som vävnaderna speglar tillbaka analyseras med ultraljudsapparatens dator och bildresultatet visas på dess bildskärm.

Ultraljudsundersökning med mammografi för en bröstkörtel 125 €

Datortomografi (DT)    

DT-undersökning är en radiologisk undersökningsmetod som använder sig av joniserande strålning och som låter skapa skikt- och rumiska bilder av kroppens organ. Den undersökta personen ligger på en undersökningsbrits som flyttas delvis in i undersökningsapparaten. Undersökningen varar i 10-30 minuter beroende på medicinskt problem.
Datortomografiundersökning med kontrastämne för uteslutning av möjlig patologisk avvikelse,
1 område 449 €

Magnetresonanstomografi (MRT)        

Vid MRT-undersökning skapas en bild av människokroppen med hjälp av starka magnetfält. Ingen röntgenstrålning används i undersökningen. Under undersökningen måste patienten ligga orörligt på undersökningsbritsen i 15­–60 minuter, beroende på medicinskt problem. Apparaten ser ut som en stor tunnel med ca 70 cm i diameter, som är belyst och öppen i båda ändar.

MRT-undersökning för identifiering av möjlig patologisk avvikelse, 1 område 325 €
MRT-undersökning med kontrastämne för identifiering av möjlig patologisk avvikelse, 1 område 449 €

Närmare information och tidsbokning för undersökningar i samband med läkarkonsultation.


Paketerbjudande för bedömning av hälsorisker
Paketet med bedömning av hälsorisker ger en översikt av kroppens allmänna tillstånd och styrkan på immunförsvaret.  Vi tar reda på om du kan ha några dolda hälsoproblem – infektioner, inflammationer, anemi, problem med omsättning av lipider eller kolhydrater (t.ex. diabetes) el.dyl. Vi får veta hur kroppens järn- och D-vitaminreserver ser ut och om sköldkörteln, levern och njurarna fungerar som de skall. Paketerbjudandet omfattar 13 analyser.
Pris 48 €
Tilläggspaket till bedömning av hälsorisker: 50 + kvinna   
Analyser för kvinnor över 50 år, som tillsammans med Hälsoriskers huvudpaket hjälper att närmare bedöma personens hälsotillstånd, upptäcka hormonella och ämnesomsättningsrubbningar samt förekomst av eventuella inflammationer. Paketet omfattar 7 kompletterande analyser.
Pris 51 €

Tilläggspaket till bedömning av hälsorisker: 40+ man
Analyser för män över 40 år, som tillsammans med Hälsoriskers huvudpaket hjälper att närmare bedöma förekomsten av ev. ämnesomsättningssjukdomar, hormonella rubbningar, vissa tumörer och inflammationer. Paketet omfattar 6 kompletterande analyser.
Pris 38 €

Paketerbjudande för hjärtat                   
De undersökningar som ingår i det här paketet visar den undersöktes allmänna hälsotillstånd och styrka på immunförsvaret. Vi undersöker om du kan ha några (dolda) hälsoproblem som påverkar utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar – högt kolesterolvärde, rubbningar i omsättningen av lipider eller kolhydrater (t.ex. sockersjuka), infektioner, kroniska inflammationer. Paketerbjudandet omfattar 11-st analyser.
Pris 27 €
Paketerbjudande för bedömning av halsbränna
Paketets undersökningar hjälper att utreda om din halsbränna eller dina magbesvär kan vara ett tecken på ett allvarligare hälsoproblem, om magslemhinnan är frisk, om du bär på Helicobacter Pylori bakterien och om du har över- eller underskott på magsyran. Paketerbjudandet omfattar 4 analyser.
Pris 102 €
Paketerbjudande för bedömning av laktos- och glutenintolerans
Med hjälp av analyser försöker vi ta reda på om dina kroniska magbesvär (diarré, matsmältningsproblem) och din viktminskning kan bero på glutenintolerans (celiaki). Kan obehagskänslan, gaser, diarré och magont efter konsumtion av mjölkprodukter tyda på att du har laktosintolerans? Är din laktosintolerans i så fall genetiskt betingad eller ett symptom på någon annan gastrointestinal sjukdom (celiaki, retligt tarmsyndrom, Crohns sjukdom)? Paketerbjudandet omfattar 4 analyser.
Pris 46 €

Närmare information och tidsbokning för undersökningar i samband med läkarkonsultation.