Tervisel ravispaahotellina 3-s järk


Spaahotellide järgukomisjoni otsusega tunnistati Pärnu mererannal asuv Tervis ravispaahotell kolmandale järgule vastavaks ravispaa-hotelliks (medical spa hotel). 

Spaahotellide järgud aitavad kliendil teadvustada erinevate spaade poolt pakutavate teenuste olemust ning tagada teenuste vastavus kehtestatud kvaliteedistandarditele.

Ravispaahotell on tunnustatud hotell, kes omab tegevusluba haiglavälise arstiabi osutamiseks ning pakub vastavalt oma spetsiifikale eelkõige mitmekesiseid taastusravi-, ravitoitlustus- jt ravispaateenuseid (nt ravimassaaž, ravivõimlemine, vesiravivõimlemine jms).

Järgunõuetele vastavust kontrollib 7-liikmeline järgukomisjon, kuhu kuuluvad Eesti Kvaliteediühingu, EAS-i Turismiarenduskeskuse, Eesti Turismifirmade Liidu ja Eesti Spa Liidu esindajad.

Ravispaahotelli tähistab kujund kus Eesti Spa Liidu logole on lisatud vastavat järku tähistav veepiiskade arv.

Kehtivate ravispaa järgunõuetega saab tutvuda Eesti Spa Liidu koduleheküljel: www.estonianspas.eu