Undersökningar

Bentäthetsmätning eller osteoporosundersökning

Osteoporos eller benskörhet är en skelettsjukdom som medför minskad benmassa och försämrad benstruktur. Benen blir sköra och bryts lätt. Osteoporos själv orsakar inga besvär, första symptomen på sjukdomen kan vara benbrott, oftast i lårbenet, handledsbenen eller i ryggkotorna. Osteoporos är en allvarlig sjukdom som utan behandling kan p.g.a. benbrott sluta med att man förblir beroende av hjälp från andra.

Bentäthetsmätning med en ultraljudsbaserad apparat är en enkel undersökning som gör det möjligt att tidigt upptäcka benskörhet. Bentätheten mäts i hälbenet med en ultraljudsapparat – det är en bekväm, ofarlig, smärtfri och snabb procedur för patienten. Med testresultaten som grund kan patienten remitteras till en kompletterande undersökning (bendensitometri baserad på röntgenstrålar) för en mera exakt diagnos och behandlingsstart i rätt tid.

Bentäthetsmätning rekommenderas:

  • För kvinnor över 50 år;
  • Vid benbrott som upprepas eller orsakas av ett ringa trauma;
  • Vid minskad kroppslängd med mer än 5 cm eller utveckling av kutrygg;
  • För personer med reumatiska ledsjukdomar, lever-, njur- eller lugnsjukdomar;
  • För personer som får hormonbehandling med glykokortikoider;
  • För personer från den livsstilsbaserade riskgruppen – rökare, missbrukare av alkohol eller kaffe och personer som rör sig lite.

Podometri

Vi erbjuder Dig möjlighet att kontrollera dina fötter extra noggrant med hjälp av dator som hjälper Dig att beställa individuellt anpassade hålfotsinlägg till Dina skor. Det försäkrar benstommens och muskulaturens rätta hållning, hjälper kroppen att ”komma ihåg” den rätta kroppshållningen och stå, resa sig och gå på rätt sätt. En expressbedömning av foten med hjälp av ett unikt datorbaserat podometrisystem för val av lämpliga ortopediska hålfotsinlägg som:

  • säkrar mjuk och behaglig gång och stående

  • ger optimala förhållanden för fotens funktioner

  • låter inte foten deformeras

  • bekämpar skorelaterade gångproblem

Rekommenderas vid: smärtor i hälen, plattfot, fotsmärtor.

Dermtest

Teledermatoskopi gör det möjligt att undersöka om dina födelsemärken och hudförändringar är ofarliga. Undersökningen hjälper att göra skillnad på elak- och godartade pigmentförändringar på huden.
Dermtest undersökning bör avvägas om: du har något födelsemärke som har blivit större eller som har förändrats (växer, blöder, kliar, har skiftat färg); du har ovanligt många födelsemärken och pigmentfläckar; någon i din närmaste släkt har haft melanom eller icke melanom hudcancer; du har ett avvikande asymmetriskt och mörkare födelsemärke.

Undersökningar i samarbete med Pärnus Sjukhus

Röntgenundersökning

Röntgenundersökning har varit en av de vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna genom årtionden. Undersökningen baseras på joniserande strålning som vid vissa förhållanden kan ha skadlig verkan på människokroppen. Apparaturen som används i röntgenrummet är inställd så att den undersökta personen utsätts för strålning kortast möjliga tid så att risken för skadliga effekter praktiskt taget saknas eller är minimal.

Ultraljudsundersökning med mammografi       

Vid ultraljudsundersökning skapas en bild av människans invärtes organ med hjälp av högfrekvent mekanisk vibration (ultraljud). Vid undersökningen flyttas en särskild givare eller sond ovanpå huden som har fuktats med gel. Ljudvågorna som sänds ut av ultraljudsgivaren framkallar vibrationer i kroppens molekyler och de vibrationer som vävnaderna speglar tillbaka analyseras med ultraljudsapparatens dator och bildresultatet visas på dess bildskärm.

Datortomografi (DT)    

DT-undersökning är en radiologisk undersökningsmetod som använder sig av joniserande strålning och som låter skapa skikt- och rumiska bilder av kroppens organ. Den undersökta personen ligger på en undersökningsbrits som flyttas delvis in i undersökningsapparaten. Undersökningen varar i 10-30 minuter beroende på medicinskt problem.

Magnetresonanstomografi (MRT)        

Vid MRT-undersökning skapas en bild av människokroppen med hjälp av starka magnetfält. Ingen röntgenstrålning används i undersökningen. Under undersökningen måste patienten ligga orörligt på undersökningsbritsen i 15­–60 minuter, beroende på medicinskt problem. Apparaten ser ut som en stor tunnel med ca 70 cm i diameter, som är belyst och öppen i båda ändar.

Undersökningar i samarbetet med Synlabs laboratorium

Paketerbjudande för bedömning av hälsorisker

Paketet med bedömning av hälsorisker ger en översikt av kroppens allmänna tillstånd och styrkan på immunförsvaret.  Vi tar reda på om du kan ha några dolda hälsoproblem – infektioner, inflammationer, anemi, problem med omsättning av lipider eller kolhydrater (t.ex. diabetes) el.dyl. Vi får veta hur kroppens järn- och D-vitaminreserver ser ut och om sköldkörteln, levern och njurarna fungerar som de skall. Paketerbjudandet omfattar 13 analyser.

Tilläggspaket till bedömning av hälsorisker: 50 + kvinna

Analyser för kvinnor över 50 år, som tillsammans med Hälsoriskers huvudpaket hjälper att närmare bedöma personens hälsotillstånd, upptäcka hormonella och ämnesomsättningsrubbningar samt förekomst av eventuella inflammationer. Paketet omfattar 7 kompletterande analyser.

Tilläggspaket till bedömning av hälsorisker: 40+ man

Analyser för män över 40 år, som tillsammans med Hälsoriskers huvudpaket hjälper att närmare bedöma förekomsten av ev. ämnesomsättningssjukdomar, hormonella rubbningar, vissa tumörer och inflammationer. Paketet omfattar 6 kompletterande analyser.

Paketerbjudande för hjärtat

De undersökningar som ingår i det här paketet visar den undersöktes allmänna hälsotillstånd och styrka på immunförsvaret. Vi undersöker om du kan ha några (dolda) hälsoproblem som påverkar utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar – högt kolesterolvärde, rubbningar i omsättningen av lipider eller kolhydrater (t.ex. sockersjuka), infektioner, kroniska inflammationer. Paketerbjudandet omfattar 11-st analyser.

Paketerbjudande för bedömning av halsbränna

Paketets undersökningar hjälper att utreda om din halsbränna eller dina magbesvär kan vara ett tecken på ett allvarligare hälsoproblem, om magslemhinnan är frisk, om du bär på Helicobacter Pylori bakterien och om du har över- eller underskott på magsyran. Paketerbjudandet omfattar 4 analyser.

 

Paketerbjudande för bedömning av laktos- och glutenintolerans

Med hjälp av analyser försöker vi ta reda på om dina kroniska magbesvär (diarré, matsmältningsproblem) och din viktminskning kan bero på glutenintolerans (celiaki). Kan obehagskänslan, gaser, diarré och magont efter konsumtion av mjölkprodukter tyda på att du har laktosintolerans? Är din laktosintolerans i så fall genetiskt betingad eller ett symptom på någon annan gastrointestinal sjukdom (celiaki, retligt tarmsyndrom, Crohns sjukdom)? Paketerbjudandet omfattar 4 analyser.

Leverpaket

Ett analyspaket för undersökning om aptitlöshet, illamående, kräkningar, orkeslöshet och allmänt försämrat välmående kan bero på leverskador eller om intagna läkemedel kan ha skadat patientens lever. Kan hudklåda och hudens gulfärgning bero på skadad levervävnad eller virushepatit B eller C? De tre främsta riskfaktorerna för leversjukdomar är: alkohol, fetma och virushepatit. Paketet rekommenderas för regelbunden bedömning av leverfunktionen, för identifiering av eventuella leverskador (t.ex. vid intag av läkemedel som kan vara skadliga för levern) eller vid symtom som tyder på leversjukdom eller -skada.

Sköldkörtelpaket

Analyserna som ingår i paketet hjälper att bedöma sköldkörtelfunktionen och reda ut orsaker till skakande händer, ständig trötthet, förstoppning, håravfall, frekventa svettningar och oförklarlig viktuppgång eller viktnedgång. Sköldkörtelpaket ger viktig information vid familjeplanering för bedömning av möjligheterna att bli gravid och eventuell risk för missfall på grund av sköldkörtelns funktion. Paketet omfattar 3 olika analyser för bedömning av sköldkörtelns funktion.

Paket för testning av allergi mot insektsgift

De flesta av oss har råkat ut för geting- eller bistick minst en gång i livet.  Analyspaket för testning av allergi mot insektsgift gör det möjligt att fastställa kroppens benägenhet att producera antikroppar mot geting- och bigift med hjälp av att analysera IgE antikroppar mot de proteiner som giftet innehåller.

Matallergipaket 

Analyspaket för bedömning av matallergener gör det möjligt att testa kroppens benägenhet till överkänslighet mot vissa födoämnen: paketerbjudandet omfattar de 7 vanligaste födoämnen som kan orsaka matallergi: äggvita, mjölk, vete, fisk, jordnötter, sojaböna, räkor (skaldjur).

Dammallergipaket 

Analyspaket för luftburna allergener gör det möjligt att fastställa kroppens benägenhet till överkänslighet mot dessa allergener. Paketerbjudandet omfattar 6 vanligast förekommande luftburna allergener: 3 pollentyper (björk, timotej och gråbo), husdammskvalster, allergener från 2 pälsdjur (katt- och hundmjäll).

Borreliapaket 

Analyspaketet låter bestämma förekomsten eller saknaden av antikroppar som tyder på borreliainfektion. Paketerbjudandet omfattar screening för IgM och IgG antikroppar, specifika Immunoblot tester som kan bekräfta preliminära positiva fynd och laboratorieläkarens skriftliga utlåtande vid förekomst av antikroppar.