Rörelseterapi

SJUKGYMNASTIK

Påskyndar återhämtningen efter sjukdom och återställer arbetskapaciteten. Ges efter behov individuellt eller i en liten grupp. Olika övningsserier används beroende på sjukdomens natur och personens allmänna tillstånd (med besvär i ryggområdet eller nacken, dålig kroppshållning, tillstånd efter skador, hjärt- och lungsjuka).

Valet av belastningsgraden är individuellt, ett gymnastikpass varar i 30 min.

CIRKELTRÄNING

Tervis hälsospa och hotell erbjuder sina kurortsbehandlingskunder en helt ny möjlighet för sjukgymnastik. Sjukgymnastik utförs på nio olika träningsredskap som alla är avsedda för tonusbehandlig av olika muskelgrupper. Redskapen kan mycket enkelt justeras för olika belastningar och samtidigt tränas två motsatta muskelgrupper.
Genom cirkelträning utför användare effektiv och heltäckande kardiovaskulär och styrketräning på betydligt kortare tid. I slutet av träningen går man genom alla 18 viktigaste muskelgrupper som påverkas i våra dagliga aktiviteter. Det är lätt att träna muskeltonus och bevara och förbättra koordinationen. Våra träningsredskap gör det möjligt att säkert, effektivt och mycket bekvämt träna de viktigaste muskelgrupperna oavsett användarens ålder och fysiska kapacitet. Redskapen är ergonomiska och lämpade även för seniorers fysiska säregenskaper och eventuella tidigare trauman. Cirkelträning genomförs av rörelseterapeuter som kan anpassa övningarna till kundens behov.

VATTENGYMNASTIK

Vattengymnastik är uppfriskande och uppiggande. I vattnet är kroppen lätt och lederna är fria från belastning. Passar alla, både äldre och yngre. Simkunnighet är inte nödvändig. Under träningspasset görs övningar för alla muskelgrupper samt enklare koordinations-, sträcknings- och avslappningsövningar. Äldre personer och personer med hjärtproblem har egna grupper.I hjärtgruppen anpassas träningspassets tempo helt till deltagarnas kapacitet.Som gymnastikredskap används gummiband, vattenhantlar, speciella träningsvantar och simdynor. Vattentemperaturen är 28-30ºC. Träningspassets längd är 30 min.

SAMMANSTÄLLNING AV INDIVIDUELLT GYMNASTIKPROGRAM

En övningsserie sammanställd av rehabiliteringsläkare eller fysioterapeut, för att återställa funktionen för muskler och leder. Gymnastikprogrammet är baserat på det i Europa godkända PhysioTools programmet.

Rekommenderas vid: sjukdomar i muskel- och ledsystemet; hjärt- och kärlsjukdomar; nervsystemets sjukdomar.