Fysioterapi

elektroterapiultraljudsterapimagnetterapilaserterapi

ELEKTROTERAPI

För förbättring av blodtillförsel och lymfcirkulation samt för smärtlindring används elektroterapins olika möjligheter efter läkares rekommendationer:

  • ultraljudsterapi                                                          

  • magnetterapi                                                         

  • impulsterapi                          

ULTRALJUDSTERAPI

Ultraljud är högfrekvent ljud med låg intensitet använt i terapeutiskt syfte. Det är en lokal behandling som värmer och lindrar smärta.
Effekt: minskar tendens till led- och muskelsammandragningar; för bättre effekt ges ultraljudsterapi ofta i kombination med olika salvor eller geler (fonofores); förbättrar näringsupptagningen i vävnader vid posttraumatiskt tillstånd ochtrofiska sår.

Rekommenderas vid: lämplig för behandling av leder, nerver, senor och muskler; används främst för behandling av artros och fibromyalgi

Rekommenderas inte vid: akut inflammation; graviditet; tumörer; hjärt- och kärlsjukdomar; hudskador; pacemaker; efter röntgen och strålbehandling; efter laminektomi och metallosteosyntes

MAGNETTERAPI

Lågfrekvent magnetfält används som påverkar vävnaderna på 4–5 cm djup.

Effekt:magnetfältet utvidgar perifera blodkärl; förbättrar blodcirkulationen i vävnaderna och ämnesomsättningen; minskar svullnader; påskyndar absorption av blodutgjutelser; bidrar till återhämtning efter frakturer

Rekommenderas vid: används för patienter med trofiska sår och åderinflammation; posttraumatisk behandling; behandling av inflammationer i leder och muskler; behandlingen har blodtryckssänkande effekt och är därför mycket lämplig för personer med förhöjt blodtryck och för äldre personer

Rekommenderas inte vid: olämplig för personer med pacemaker

LASERTERAPI

Baseras på laserstrålningens inverkan på kroppens vävnader.

Behandlingskurens längd är i genomsnitt 4-6 gånger, minst 3 gånger. Behandlingskurer kan genomföras 2-3 gånger om året. Effekten kan visa sig flera veckor senare, dock känner de flesta förbättring redan under behandlingskuren. Man tål i regel laserterapi bra och den höjer inte blodtrycket. Laserterapi kan användas som monoterapi eller som en del av en behandlingsserie, tillsammans med rörelseterapi, värmeterapi eller i kombination med andra former av elektroterapi.

Effekt: antiinflammatorisk och mot smärta; främjar ämnesomsättningen i vävnaderna; påskyndar läkningsprocessen; hämmar uppkomsten av bindvävnad; minskar svullnader och känsligheten i nervändarna.

Rekommenderas vid: används oftast vid kroniska inflammationer i leder, muskler och sensor; passar som behandling efter skador.

Rekommenderas inte vid: elakartade tumörer; blodsjukdomar; akuta infektioner; graviditet; kronisk hjärt-, lever- eller njursvikt; dekompenserad diabetes; toxisk förstorning av sköldkörteln.